Anketa Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu

Molimo da popunite anketu u nastavku koja se tiče uslova studiranja, troškova i studentskih protesta. Popunjeni odgovori i anketa bez ispravnog / validnog e-maila se neće uzeti u razmatranje niti u konačnu statistiku. Ukoliko vaš pretraživač ima AdBlocker – molimo da ga isključite kako bi forma ankete ispravno radila.