SENAT UNIVERZITETA U SARAJEVU POTVRDIO ZAHTJEVE STUDENTSKOG PARLAMENTA UNIVERZITETA U SARAJEVU

SENAT UNIVERZITETA U SARAJEVU POTVRDIO ZAHTJEVE STUDENTSKOG PARLAMENTA UNIVERZITETA U SARAJEVU

Istaknuto
Uvažene kolegice i kolege, Na 29. vanrednoj sjednici Senata Univerziteta u Sarajevu POTVRĐENE su odluke Skupštine Kantona Sarajevo u vezi zahtjeva Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu. Donesene su odluke: - Odluke o odobrenju dodatnog ispitnog roka studentima prvog, drugog, integrisanog, stručnog i specijalističkog studija. Ispitni rok će se održati od 04.10-17.10, gdje u prvoj sedmici se polažu ispiti iz zimskog, a u drugoj sedmici ispiti iz ljetnog semestra. - Studenti u postupku upisa u studijsku 2021/2022. godinu imaju pravo da prenesu najviše 15 ECTS studijskih bodova ili najviše tri nepoložena nastavna predmeta bez obzira na vrednovanje u narednu godinu studija. Napomena: Ovom Odlukom Senata uslovni predmeti se također mogu prenijeti, te se mogu prenositi predmeti na više godine (sa prve na treću, druge na četvrtu isl.) - Odobrava se produženje…
Read More
SPUS uputio zahtjeve Skupštini Kantona Sarajevo

SPUS uputio zahtjeve Skupštini Kantona Sarajevo

Istaknuto
Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu je uputio Skupštini Kantona Sarajevo zahtjeve povodom kraja važeće i početka naredne akademske godine. U skladu sa online režimom i načinom odvijanja akademske 2020/21. godine, aktuelnom pandemijom koja je nanijela brojne finansijske teškoće za studente i njihove porodice, te sa željom za poboljšanje uslova studiranja, SPUS je podnio zahtjeve za: Prenos tri predmeta ili 15 ECTS bodova u narednu akademsku godinuOmogućavanje trećeg ispitnog termina u septembarskom rokuUvođenje apsolventskih rokovaFinansiranje školarina studenata koji su postili prosjek iznad 8.0 od strane Vlade KSFinansiranje 30% školarine svih studenata na Univerzitetu u Sarajevu od strane Vlade KS u akademskoj 2021/22. Shodno očekivanjima studentske populacije koja studira na Univerzitetu u Sarajevu, apeliramo na zastupnike u Skupštini Kantona Sarajevo da podrže navedene inicijative i insistiraju na što efikasnijem provođenju istih, te…
Read More
Melika Husić-Mehmedović zvanično podnijela neopozivu ostavku na mjesto ministrice u Kantonu Sarajevo!

Melika Husić-Mehmedović zvanično podnijela neopozivu ostavku na mjesto ministrice u Kantonu Sarajevo!

Istaknuto
Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo Melika Husić-Mehmedović je i zvanično podnijela neopozivu ostavku na sjednici Skupštine KS koja se održava danas. Na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo kazala je kako joj je bila čast obnašati ovu funkciju, ali da je iznenađena količinom nepoznavanja materije, nekolegijalnosti i neprofesionalnosti pojedinaca. Jedna od tačaka dnevnog reda sjednice je Nacrt zakona o visokom obrazovanju protiv kojeg su javno bili i zastupnici iz opozicije, ali i vlasti. Rasprava o ovoj tački je počela, a prvi je govorio profesor pravnih nauka Jučer su se tim povodom oglasili i s Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, koji je matični fakultet ministrice protiveći se novom zakonu. Zastupnike su da ne usvoje zakon pozvali i Akademija nauka i umjetnosti BiH, Univerzitet u Sarajevu (UNSA) te Studentski parlament UNSA.…
Read More
Studenti jedinstveni: Pozivamo zastupnike na odgovornost!

Studenti jedinstveni: Pozivamo zastupnike na odgovornost!

Istaknuto
STUDENTI JEDINSTVENI: Pozivamo zastupnike na odgovornost! U proteklim mjesecima, Studentski parlament je zajedno sa svojim asocijacijama i studentima Univerziteta u Sarajevu, formirao mišljenje povodom Nacrta zakona o visokom obrazovanju.Nakon diskriminatornih i degradirajućih rješenja koja je većina Komisije prihvatila kao njima odgovarajuće, studenti su napustili Komisiju jer neće i ne žele da se koriste kao paravan i krinka za donošenje zakona štetnog po njih. Nakon niza dezinformacija i dezavuisanja koje su u javnost pristigle od predlagača Zakona, naša dužnost je da se otvoreno usprotivimo ovakvom degradirajućem i dehumanizirajućem pristupu i odnosu prema studentima. U skladu sa tim, SPUS je sa svojim asocijacijama mjesecima unazada formirao listu primjedbi koje se moraju uzeti u ozbiljno razmatranje prilikom rasprave o Nacrtu.Primjedbe na zakonski tekst će biti dostavljene resornom ministarstvu, te svim zastupnicima u Skupštini…
Read More
Poznat datum sjednice Skupštine KS na kojoj se raspravlja o Nacrtu zakona o visokom obrazovanju KS!

Poznat datum sjednice Skupštine KS na kojoj se raspravlja o Nacrtu zakona o visokom obrazovanju KS!

Istaknuto
Kolegij Skupštine Kantona Sarajevo utvrdio je na svojoj sjednici da se 39. Radna sjednica Skupštine KS održi u četvrtak 8. jula 2021. godine, u sali općine Centar, sa početkom u 12.00 sati. Za ovu sjednicu Skupštine će biti predložena samo jedna tačka dnevnog reda, a to je Nacrt zakona o visokom obrazovanju KS. Studenti i profesori su zauzeli jasan stav povodom Nacrta Zakona o visokom obrazovanju KS. Od skupštinskih zastupnika očekujemo da će prilikom glasanja biti svjesni odgovornosti koju preuzimaju u slučaju da se studentima nametnu nesrazmjerne, nerealne i diskriminatorne obaveze. Studentski parlament će javno i transparentno obavještavati studente o toku sjednice Skupštine, te o svim postupcima koji će rezultirati donošenjem zakona štetnog po studente!
Read More
Univerzitet u Sarajevu promovirao 71 doktora nauka

Univerzitet u Sarajevu promovirao 71 doktora nauka

Studenti
Promocija doktora nauka i umjetnosti Univerziteta u Sarajevu upriličena je u četvrtak 24. juna 2021. godine u Narodnom pozorištu Sarajevo, uz poštivanje svih važećih mjera epidemiološke zaštite. Prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, prorektori Univerziteta u Sarajevu i dekani fakultetâ promovirali su 71 kandidata i kandidatkinju na čast doktora nauka.  „U trenucima kada obilježavamo ovaj vrlo važan događaj uz primjenu posebnih mjera opreza zbog koronavirusa, moramo biti ponosni na naše doktorante koji su svojim odricanjem i trudom postigli najviše akademsko zvanje“, poručio je rektor Škrijelj. Obraćajući se doktorantima rektor Škrijelj je naveo da su odbranom svojih teza kročili u globalni svijet nauke koji nudi razmjenu i transfer savremenih znanja i vještina, te im poručio da iskoristite svoj potencijal i budu generator promjena u društvu.  „Svojim mukotrpnim radom i odricanjem…
Read More
SPUS ODRŽAO SASTANAK SA MINISTRICOM VISOKOG OBRAZOVANJA

SPUS ODRŽAO SASTANAK SA MINISTRICOM VISOKOG OBRAZOVANJA

Istaknuto
U srijedu 23.06.2021. godine SPUS je održao sastanak sa ministricom nauke, visokog obrazovanja i mladih povodom Nacrta Zakona o visokom obrazovanju koji je usvojila Vlada KS. Shodno reakcijama studenata i akademske zajednice koji su uputili žestoke kritike na tekst Zakona, Studentski parlament je na sastanku iznio problematizirane tačke s ciljem efektivnog rješeavanja neadekvatnih članova zakona.  Na još jednom u nizu, a sigurno ne posljednjem sastanku, kategorično i nedvojbeno smo predstavljali stavove studenata koje smo prikljupljali unazad par mjeseci. S obzirom na sporne članove Zakona koji nikako ne idu u korist ni studenata ni profesora, sve amandmane, ali i prijedloge uređivanja postojećih problema smo iznijeli danas, a nakon dorade istih radit ćemo na njihovom implementiranju. Prioritetna tačka na koju su se predstavnici Studentskog parlamenta referisali je sporna odredba člana koji reguliše školarine, prelazak…
Read More
Ekološka akcija studenata Univerziteta u Sarajevu

Ekološka akcija studenata Univerziteta u Sarajevu

Studenti
Upravni odbor Udruženja “Asocijacija studenata Fakulteta zdravstvenih studija“ sredinom mjeseca maja inicirao je ideju zajedničke saradnje na ekološkom projektu sa Udruženjem “Asocijacija studenata Šumarskog fakulteta“. Nakon ostvarivanja međusobne saradnje, jedan od ciljeva projekta je bio čišćenje i uljepšavanje adekvatne lokacije u neposrednoj blizini grada, te sadnja autohtonih sadnica drvenastih vrsta. Pored toga, podizanjem ekološke svijesti samih studenata cilj je bio i umrežavanje studenata Univerziteta u Sarajevu sa različitim usmjerenjima da daju svoj doprinos u poticanju javnosti da više počnu misliti o ekologiji i zaštiti životne sredine. Kao lokaciju za realizaciju planiranih aktivnosti odabrana je neposredna blizina nastavnog objekta “Čavle“ Šumarskog fakulteta UNSA na najnižoj sarajevskoj planini Igman, gdje su se studenti nakon okupljanja uputili ka lokaciji predviđenoj za čišćenje i uljepšavanje. Nakon prikupljanja smeća i otpadaka od strane nemarnih građana…
Read More
Studenti Medicinskog fakulteta UNSA se oglasili povodom (ne)vakcinacije studenata

Studenti Medicinskog fakulteta UNSA se oglasili povodom (ne)vakcinacije studenata

Studenti
Studenti Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, tačnije Udruženje koje zastupa prava i interese studenata na ovom fakultetu su se obratili javnosti povodom (ne)vakcinacije, a njhovo pismo prenosimo u cijelosti.     Poštovani,   ovim putem se obraćamo javnosti povodom (ne)vakcinacije studenata Medicinskog fakulteta UNSA ispred Udruženja studenata Medicinskog fakulteta- USMF. U proteklom periodu, Udruženje je aktivno radilo na pronalaženju mogućnosti za vakcinaciju studenata, koji to žele, našeg fakulteta s ciljem povratka na regularnu nastavu nakon godinu i po online režima. Zajedno sa upravom fakulteta smo se obraćali Zavodu za javno zdravstvo KS i Zavodu za javno zdravstvo FBiH sa zahtjevom da se vakcinišu studenti volonteri te da se studenti MF UNSA svrstaju u prioritenu skupinu za vakcinaciju protiv Covid-19. Dopis je upućen i Ministarstvu zdravstva FBiH. Dopise smo pisali ispred…
Read More
Profesori UNSA: Namjera predloženog teksta zakona je da izjednači UNSA s privatnim univerzitetima!

Profesori UNSA: Namjera predloženog teksta zakona je da izjednači UNSA s privatnim univerzitetima!

Istaknuto
Nekoliko desetina profesora i asistenata Univerziteta u Sarajevu (UNSA) su nezadovoljni Nacrtom Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo. Oni su detaljno obrazložili zašto smatraju da ovaj nacrt zakona ima nedostatke. Izmjene Zakona o visokom obrazovanju iniciralo je kantonalno Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade, a na čijem je čelu Melika Husić-Mehmedović. Nacrt Zakona je pripremila komisija čiji je predsjednik bio akademik Miloš Trifković. Ranije je Studentski parlament UNSA (SPUS) negodovao zbog sadržaja Nacrta Zakona, a sada su sve nezadovoljniji i akademski radnici. Njihove saopćenje prenosimo u cijelosti: "Mi, dolje potpisani uposlenici UNSA, želimo upoznati javnost s nekim aspektima Nacrta Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo. Od pokretanja incijative za izradu novog Nacrta Zakona o visokom obrazovanju, pa sve do njegovog usvajanja prošle sedmice, Predlagač Nacrta Zakona, u javnim istupima,…
Read More