Ekološka akcija studenata Univerziteta u Sarajevu

Upravni odbor Udruženja “Asocijacija studenata Fakulteta zdravstvenih studija“ sredinom mjeseca maja inicirao je ideju zajedničke saradnje na ekološkom projektu sa Udruženjem “Asocijacija studenata Šumarskog fakulteta“. Nakon ostvarivanja međusobne saradnje, jedan od ciljeva projekta je bio čišćenje i uljepšavanje adekvatne lokacije u neposrednoj blizini grada, te sadnja autohtonih sadnica drvenastih vrsta. Pored toga, podizanjem ekološke svijesti samih studenata cilj je bio i umrežavanje studenata Univerziteta u Sarajevu sa različitim usmjerenjima da daju svoj doprinos u poticanju javnosti da više počnu misliti o ekologiji i zaštiti životne sredine.

Kao lokaciju za realizaciju planiranih aktivnosti odabrana je neposredna blizina nastavnog objekta “Čavle“ Šumarskog fakulteta UNSA na najnižoj sarajevskoj planini Igman, gdje su se studenti nakon okupljanja uputili ka lokaciji predviđenoj za čišćenje i uljepšavanje.

Nakon prikupljanja smeća i otpadaka od strane nemarnih građana i njegove pravilne selekcije, studenti su na platou Velikog polja zasadili 15 sadnica smrče (Picea abies (L.) Karst.).

Uvodno predavanje prisutnima o naučno-ekološkom fenomenu planine Igman održao je Nedim Nogo, student 3. godine I ciklusa Šumarskog fakulteta UNSA.

 

“Jedan vid kraškog fenomena predstavljaju Malo i Veliko polje na Igmanu, kao klasičan primjer kraških uvala ispunjenim morenskim nanosima koji su nastali čak iz vremena posljednje glacijacije kada su se ledenjaci topili iz pravca planine Bjelašnica. Shodno tome danas na mjestima tih uvala imamo pojavu temperaturnih inverzija, koje odlikuju klimu ove planine koje su dosezale temperaturu i do -43,5 °C. Nedaleko od ovog mjesta 20 minuta pješke nalazi se prašuma Ravna vala, koja predstavlja svojstveni dragulj europskog i bosanskohercegovačkog šumskog ekosistema, za koju nažalost ne znaju mnogi građani. Planina Igman sa svim pobrojanim odlikama predstavlja planinu koja ima najveću koncetraciju ozona u Europi i koja je stanište mnogih divljih životinja od kojih treba izdvojiti mrkog medvjeda (Ursus arctos L.) i vuka (Canis lupus L.)“ – kazao je Nogo.

 

Edukaciju studenata o pravilnom sađenju sadnica održaja je Sara Šišić, studentica 3. godine I ciklusa Šumarskog fakulteta UNSA.

“Nama kao studentima najstarije savremene visokoškolske institucije u oblasti šumarskih
nauka u Bosni i Hercegovini, čast i zadovoljstvo je što smo na ovaj način ostvarili saradnju sa kolegama studentima sa Fakulteta zdravstvenih studija, i na taj način upoznali ih sa značajem pošumljavanja radi sprječavanja naglih klimatskih promjena i očuvanja životne sredine koja je nažalost iz dana u dan sve više narušena. Zasigurno ćemo nastaviti graditi odnos kako sa kolegama sa Zdravstvenih studija tako i svim drugim zainteresovanim studentima koji uočavaju značaj prirode za njhov kvalitet života“ – poručuje Šišić.

O značaju projekta i važnosti održavanje svijesti govorila je Vedina Kučuković, studentica 3. godine I ciklusa Fakulteta zdravstvenih studija.

“Cilj ovog projekta jeste podizanje svijesti studenata, ali i svih drugih građana o važnosti održavanja životne sredine,  te odgovornog i savjesnog ponašanja prema prirodi koja nas okružuje. Saradnjom udruženja studenata želimo motivisati i druge studente na konkretne ekološke aktivnosti kojima mogu doprinijeti poboljšanju trenutnog stanja.  Svi zajedno treba da aktivno doprinosimo promjenama u našoj okolini, jer to jedan od preduvjeta za kvalitetan život i očuvanje zdravlja“ – rekla je Kučuković, potpredsjednica Udruženja “Asocijacije studenata Fakulteta zdravstvenih studija“.

 

Realziaciju ovog projekta podržao je Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu.