Formirana Unija studenata FBiH

U Amfiteatru A1 “Martin Luther King” Kampusa Univerziteta u Tuzli, 27. maja 2021. godine, održana je sjednica Osnivačke Skupštine Unije studenata Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon dugog niza godina rada s ciljem osnivanja Unije studenata FBiH, jučer su se u Tuzli okupili studenti/delegati sa četiri javna univerziteta u FBiH, kako bi izabrali radna tijela koja će u narednih godinu dana predstavljati i zastupati studente u FBiH.

Za predsjednika Skupštine USFBiH je izabran Adnan Muratović delegat Studentskog parlamenta UNSA.

Za članove nadzornog odbora USFBiH izabrani su;

 1. Ismir Halać ( SPUS )
 2. Iris Bužonja ( USUB )
 3. Kenan Begović ( Unija studenata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru)

Za predsjednika Unije studenata Federacije Bosne i Hercegovine, jednoglasno je izabrana Alisa Dedić, studentica Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli (SPUT), a na poziciju zamjenika predsjednika USFBiH izabran je Belmin Fajić (USUB).

Predsjedništvo Unije studenata Federacije Bosne i Hercegovine čine:

 1. Alisa Dedić ( SPUT )
 2. Belmin Fajić ( USUB )
 3. Faruk Dević ( SPUS )
 4. Inela Subašić ( SPUS)
 5. Najda Dautović ( USUB )
 6. Emanullah Hukić ( Unija studenata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru )
 7. Maida Šljivić ( SPUT )
 8. Amila Omersoftić ( SPUT )
 9. Mehmed Proho ( Unija studenata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru )
 10. Adnan Kovačević ( USUB )

Na poziciju sekretara USFBiH izabrana je Amina Šečunović, iz reda delegata Unije studenata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru.

Unija studenata Federacije Bosne i Hercegovine je legitiman predstavnik svojih članica čiji je osnovni cilj da zaštiti i unapređuje studentska prava, te osigura bolje uslove za usvajanje znanja. US FBiH bit će direktno uključena u proces izrade i provođenja strategija prema studentima u Federaciji Bosne i Hercegovine s ciljem doprinošenja usvajanju i provođenju mjera prema studentima i programa djelovanja za studente koji najviše odgovaraju potrebama i pitanjima studenata.

Detaljnije informacije o programu rada za tekuću godinu bit će blagovremeno dostupne javnosti po okončanju administrativno-tehničkih procedura registracije Unije studenata Federacije Bosne i Hercegovine u nadležnom federalnom ministarstvu.