Izvršni odbor

Hamzda Vahid El-Din

Hamzda Vahid El-Din

Predsjednik SPUS-a

SPUS PUS

Bakir Sijerčić

Bakir Sijerčić

Potpredsjednik
Ismir Halać

Ismir Halać

Komisija za informisanje i odnose sa javošću
Valida Abdagić

Valida Abdagić

Komisija za međunarodnu saradnju
Alija Nurković

Alija Nurković

Komisija za ekonomiju
Irma Mršo

Irma Mršo

Komisija za nastavu i reformu
Kenan Erović

Kenan Erović

Komisija za naučno-istraživački rad
Dino Ahmedović

Dino Ahmedović

Komisija za studentski standard i praksu
Dino Džehović

Dino Džehović

Komisija za sport
Juso Kadrić

Juso Kadrić

Komisija za kulturu
Nasiha Nuhanović

Nasiha Nuhanović

Student pravobranilac
Amer Tahirović

Amer Tahirović

Sekretar
Anes Kastrati

Anes Kastrati

Predsjednik skupštine