Obavještenje za dobitnike zlatnih značaka

Na osnovu zaključaka sa Panel diskusije koji je SPUS održao sa dobitnicima priznanja Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu i zastupnikom Harisom Zahiragićem, zastupnik Zahiragić je podnio inicijativu da se Zlatne značke koje ispunjavanju uslove i koje iskažu interesovanje prime za asistente na Univerzitetu u Sarajevu.

Skupština KS je podržala navedenu inicijativu i donesen je takav zaključak.

Na osnovu istog, Ministarstvo za visoko obrazovanje, nauku i mlade izradilo je formular kako bi saznali tačan broj zainteresovanih.

 

Rok za prijavu je 10.06.2021. godine.

Pozivamo dobitnike priznanja Zlatna značka koji imaju ambiciju započeti svoju akademsku karijeru da popune navedeni formular koji se nalazi na linku:

https://mon.ks.gov.ba/sites/mon.ks.gov.ba/files/2021-05/OBRAZAC%20ZZ%20.doc

i da isti dostave Ministarstvu na adresu:
info@mon.ks.gov.ba

kao i SPUS-u na adresu: spus@live.com a kako bismo mogli dati svoj doprinos realizaciji inicijative, te vršiti nadzor iste.