Objavljen konkurs za upis na Univerzitet u Sarajevu u studijskoj 2021/2022. godini

KONKURS ZA UPIS NA UNIVERZITET U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2021/2022. GODINI

 

 

KONKURS ZA UPIS na Univerzitet u Sarajevu u studijskoj 2021/2022. godini – osnovni tekst

Plan upisa za I ciklus studija i integrirani studij u studijskoj 2021/2022. godini

Plan upisa za stručni studij u studijskoj 2021/2022. godini

Plan upisa za II ciklus studija u studijskoj 2021/2022. godini

Plan upisa za specijalistički studij u studijskoj 2021/2022. godini

Vrednovanje uspjeha IB Diploma progama

PRIJAVNI ROKOVI ZA STRUČNI STUDIJ, PRVI CIKLUS STUDIJA I INTEGRISANI STUDIJ

PRVI PRIJAVNI ROK:

  • 0d 14. 06. do 25 .06. 2021. godine za fakultete/akademije gdje je predviđeno polaganje prijemnog ispita
  • Od 14. 06. do 02. 07. 2021. godine za fakultete/akademije gdje nije predviđeno polaganje prijemnog ispita

Na fakultetima/akademijama gdje su predviđeni prijemni ispiti, isti će se održati u periodu:

  • od 28. 06. do 02. 07. 2021. godine

Preliminarna rang lista kandidata sa prvog prijavnog roka koji ispunjavaju uslov za upis na fakultete/akademije Univerziteta u Sarajevu bit će objavljena 05. 07. 2021. godine.

 

DRUGI PRIJAVNI ROK:

  • od 30.08 do 10. 09. 2021. godine za fakultete/akademije gdje je predviđeno polaganje prijemnog ispita
  • od 30. 08. do 17. 09. 2021. godine za fakultete/akademije gdje nije predviđeno polaganje prijemnog ispita

 

Na fakultetima/akademijama gdje su predviđeni prijemni ispiti, isti će se održati u periodu:

  • od 13. 09. do 17. 09. 2021. godine

 

Preliminarna rang lista kandidata sa drugog prijavnog roka koji ispunjavaju uslov za upis na fakultete/akademije Univerziteta u Sarajevu bit će objavljena 20. 09. 2021. godine.

 

 

 

UPIS NA DRUGI CIKLUS STUDIJA I SPECIJALISTIČKI STUDIJ BIT ĆE OMOGUĆEN U JEDNOM PRIJAVNOM ROKU

  • od 30. do 27. 09. 2021. godine za fakultete/akademije/centre/institute gdje je predviđeno polaganje prijemnog ispita
  • od 30.08 do 01. 10. 2021. godine za fakultete/akademije/centre/institute gdje nije predviđeno polaganje prijemnog ispita

 

Na fakultetima/akademijama/centrima/institutima gdje su predviđeni prijemni ispiti, isti će se održati u periodu:

  • od 27. 09. – 01. 10. 2021. godine

 

Preliminarna rang lista kandidata koji ispunjavaju uslov za upis na fakultete/akademije/centre/institute Univerziteta u Sarajevu bit će objavljena 04. 10. 2021. godine.

 

Izuzetak od online upisa je upis na studijske programe Medicina na engleskom jeziku, master studijski program Demokratija i ljudska prava (ERMA), kao i programi na Katoličkom bogoslovnom fakultetu.

Na web stranicama Univerziteta i informacionog sistema eUNSA nalazit će se sve informacije i detaljna uputstva o postupku registracije na Informacioni sistem eUNSA, te načinu i rokovima za upload dokumenata za online prijavu na Konkurs.

 

IZVOR: WEB STRANICA UNIVERZITETA U SARAJEVU