Pogledajte nacrt Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo

Pogledajte nacrt Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo na link:

Link: Nacrt ZVO sa prihvacenim prijedlozima

Sve prijedloge šaljite na rasprava@spus.ba ili info@spus.ba