Prof. dr. Rifat Škrijelj izabran za rektora Univerziteta u Sarajevu

Izborna sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu, kojom je predsjedavao član Senata prof. dr. Muhamed Dželilović, dekan Filozofskog fakulteta, održana je u srijedu 1. jula 2020. godine.

U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i Statutom Univerziteta u Sarajevu, za rektora Univerziteta u Sarajevu za mandatni period 2020–2024. godine, izabran je prof. dr. Rifat Škrijelj, koji je dobio najveći broj glasova članova Senata Univerziteta u Sarajevu.

Nakon što su usvojeni Izvještaj Komisije za provođenje procedure izbora rektora Univerziteta u Sarajevu za mandatni period 2020–2024. godine i Procedura provođenja glasanja za izbor rektora Univerziteta u Sarajevu, te imenovana Komisija za provođenje procedure glasanja za izbor rektora Univerziteta u Sarajevu, izvršene su usmene prezentacije programa rada kandidata za izbor rektora Univerziteta u Sarajevu za mandatni period 2020–2024. godine.

Kandidati za izbor na funkciju rektora bili su:

  • Prof. dr. Elvir Čizmić, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
  • Prof. dr. Šaćir Filandra, redovni profesor Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu
  • Prof. dr. Rifat Škrijelj, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Glasanju za izbor rektora Univerziteta u Sarajevu pristupilo je 40 članova Senata. Nakon obavljenog prvog kruga glasanja niti jedan kandidat nije dobio potrebnu većinu glasova, te je glasanje ponovljeno. U ponovljenom glasanju izbor se vršio između prof. dr. Šaćira Filandre i prof. dr. Rifata Škrijelja koji su u ovom krugu glasanja dobili jednak broj glasova. Uslijedio je i treći krug glasanja u kojem je prof. dr. Rifat Škrijelj dobio 21 glas, a prof. dr. Šaćir Filandra 19 glasova.

Drugi mandatni period izabranog rektora Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifata Škrijelja počinje 1. oktobra 2020. godine. (UNSA.BA)