SENAT UNSA: Dodatni ispitni termin, nastava se produžava za sedam dana

Senat Univerziteta u Sarajevu je, na 14. elektronskoj sjednici održanoj 01. 06. 2020. godine, donio slijedeće ZAKLJUČKE

 1. U svrhu završetka nastave u studijskoj 2019/2020. godini, nastavlja se izvedba u online režimu svih oblika nastave, konsultacija, nadoknada na fakultetima i akademijama Univerziteta u Sarajevu, uz izuzeće dijelova nastave koji podrazumijevaju praktični rad studenata (eksperimentalne i kliničke vježbe, kamerno muziciranje, tehničko-tehnološke vježbe, arhivski rad, vježbe iz stručno-umjetničkih predmeta, specifično individualne vježbe, terenske vježbe i stručna praksa). Ispiti se mogu održati u online režimu i/ili u prostorijama organizacione jedinice vodeći računa o važećim epidemiološkim mjerama, odnosno organizacione jedinice su dužne proračunati broj prisutnih lica u prostoriji vodeći se principom da na 10 m2 može biti prisutna jedna osoba. Nužno je voditi računa o propisanoj fizičkoj distanci u pristupnim prostorima (holovi, hodnici), kao i sanitarnim čvorovima.
  Odluku o načinu i modelu polaganja ispita donosi vijeće organizacione jedinice i o istom izvještava Univerzitet u Sarajevu.
 2. Praktični dio nastave i ispita iz tačke 1. Zaključaka održat će se u prostorijama fakulteta, akademija i nastavnih baza u grupama do maksimalnog broja od 1 osobe na svakih 10 m2 u prostoriji, uz poštivanje epidemioloških mjera.
 3. Za predmete čija je nastava u ljetnom semestru studijske 2019/2020. godine realizirana u online režimu, ista se produžava za jednu sedmicu na svim fakultetima/akademijama Univerziteta u Sarajevu. Zadužuju se fakulteti i akademije da u tom periodu organiziraju nadoknade neodržane nastave, dodatne konsultacije i pripreme za ispit u skladu sa takom 1. ovih Zaključaka. Shodno navedenom, završni i popravni junsko-julski ispitni rokovi se pomjeraju za jednu sedmicu. U slučaju nadoknade parcijalnih provjera znanja, nastavnici su dužni osigurati period od najmanje 15 dana između parcijalnih i završnih ispita.
 4. Za predmete čija se nastava nije održavala u online režimu fakulteti i akademije su obavezni da istu nadoknade najkasnije do 31. 07. 2020. godine, te da osiguraju održavanje parcijalnih i završnih ispita u skladu sa Zakonom, Statutom i pravilima studiranja, uz poštivanje epidemioloških mjera i uz prethodnu pisanu prijavu svih nadoknada Univerzitetu od strane fakulteta i akademija, sa prijedlozima kako istu planiraju održati (u kojim terminima i sa kolikim grupama studenata).
 5. Odobrava se dodatni ispitni termin u junsko-julskom popravnom ispitnom roku.
 6. Odbrane završnih radova na svim ciklusima studija, uključujući i radne i finalne verzije doktorskih disertacija, mogu se vršiti online ili u učionici u prisustvu komisije, zapisničara i kandidata koji brani rad, uz poštivanje epidemioloških mjera.
 7. Nalaže se fakultetima i akademijama da za studente Univerziteta koji dolaze izvan Kantona Sarajevo i izvan Bosne i Hercegovine, a u smislu prisustva na dijelu nastave i ispita u učionici, u slučaju potrebe omoguće zamjenske oblike kroz online nastavu i sl. uz obavezno javljanje studenata prodekanu za nastavu.
 8. Prijemni ispiti će se održati online i/ili u učionici uz prisustvo komisije, zapisničara i kandidata koji polažu prijemni ispit, u grupama do maksimalnog broja od 1 osobe na svakih 10 m2 u prostoriji, uz poštivanje epidemioloških mjera.
 9. Zadužuju se fakulteti i instituti da omoguće pristup laboratorijskoj infrastrukturi za izvođenje praktičnog dijela završnih radova na svim ciklusima studija uz poštivanje propisanih epidemioloških mjera.
 10. Svi Zaključci pod rednim brojem 1. do 9. će se uvrstiti u Odluku o izmjeni Akademskog kalendara za studijsku 2019/2020. godinu.
Organizacija nastave i ispita će biti realizirana na osnovu izmijenjenog Akademskog kalendara sa fotografije