SPUS održao sastanke sa zastupnicima u Skupštini KS, zahtijeva se ukidanje uslovnih predmeta, dodatni ispitni termin, povećanje broja predmeta koji se mogu prenijeti u narednu godinu

Rukovodstvo Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu je u prethodne dvije sedmice obavilo niz sastanaka sa predstavnicima političkih stranaka koje participiraju u radu Skupštine Kantona Sarajevo. Sastanci su iskorišteni u svrhu da ukažemo na probleme sa kojima se susreću studenti našeg Univerziteta u situaciji u kojoj se nalazimo od polovine mjeseca marta.

Također je istaknuto je da su vlade u drugim kantonima i u drugom entitetu riješile i rješavaju probleme studenata na partnerskom nivou, što je potrebno preslikati i u Kantonu Sarajevo, a što nažalost nije bio slučaj prethodnih mjeseci kada su studenti bili prepušteni sami sebi.

Studentski parlament je zastupnicima kao zahtjeve predstavio ukidanje uslovnih predmeta za prelazak iz tekuće u narednu akademsku godinu, odobravanje dodatnog ispitnog termina u okviru septembarskog ispitnog roka, omogućavanje prenosa u narednu godinu studija najviše 15 ECTS studijskih bodova ili najviše tri nepoložena predmeta bez obzira na vrednovanje, te produžetak akademske godine za dvije sedmice. Zastupnicima je naglašeno da su ovo privremene mjere i da vrijede samo u uslovima vanrednog stanja.

Moramo istaći da smo zadovoljni sa povratnom informacijom koju smo dobili od zastupnika, a to je da razumiju stanje u kojem se nalazimo, te da su spremni podržati naše zahtjeve. Navedene zahtjeve je potrebno instalirati u Zakon o visokom obrazovanju, kroz njegove dopune i izmjene. Studentski parlament će narednih dana specificirati potrebne izmjene, te iste uputiti skupštinskim zastupnicima, za koje vjerujemo da ćemo dobiti obećanu podršku.

Sastanci su održani sa Predsjedavajućim Skupštine Mirzom Čelikom, zastupnikom Igorom Stojanovićem –klub zastupnika Socijaldemokratske partije, zastupnicima Elvedinom Okerićem i Vedranom Jakupovićem – klub zastupnika Naroda i pravde, zastupnicima Damirom Marjanovićem i Jasnom Duraković – samostalni zastupnici, zastupnicima Neirom Dizdarević, Viborom Handžićem i Vildanom Bešlija – klub zastupnika Naše stranke, te sa zastupnikom Mahirom Devićem – klub zastupnika Stranke demokratske akcije.