Sretan Dan ljudskih prava!

Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se svake godine 10. decembra, od kad je Generalna skupština Ujedinjenih naroda 10. decembra 1948. godine usvojila Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima. Ljudska prava su neotuđiva i jednaka za sve, bez obzira na rasu, religiju, spol, jezik, nacionalni ili socijalno porijeklo, rođenje ili bilo koji drugi status.

Ljudska prava se temelje na vrijednostima kao što su: dostojanstvo, jednakost, sloboda, poštovanje, nediskriminacija, tolerancija, pravda,odgovornost, saradnja i prihvatanje.

Iako Deklaracija sa svojim širokim rasponom političkih, građanskih, ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava nije obvezujući dokument, nadahnula je više od 60 instrumenata o ljudskim pravima koji zajedno čine međunarodni standard ljudskih prava. Međutim, ljudi širom svijeta svakodnevno se suočavaju s kršenjima ljudskih prava unatoč mehanizmu prevencije. Moramo nastaviti obrazovati mlade o ljudskim pravima kako bi svaka osoba na svijetu bila jednaka, poštovana, sigurna i sretna. Poseban značaj ima i naša borba za studentska prava, gdje želimo pokazati našu snagu i važnost posjedovanja adekvatnog znanja.

Sretan vam Dan ljudskih prava!