Studenti jedinstveni: Pozivamo zastupnike na odgovornost!

STUDENTI JEDINSTVENI: Pozivamo zastupnike na odgovornost!

U proteklim mjesecima, Studentski parlament je zajedno sa svojim asocijacijama i studentima Univerziteta u Sarajevu, formirao mišljenje povodom Nacrta zakona o visokom obrazovanju.
Nakon diskriminatornih i degradirajućih rješenja koja je većina Komisije prihvatila kao njima odgovarajuće, studenti su napustili Komisiju jer neće i ne žele da se koriste kao paravan i krinka za donošenje zakona štetnog po njih.

Nakon niza dezinformacija i dezavuisanja koje su u javnost pristigle od predlagača Zakona, naša dužnost je da se otvoreno usprotivimo ovakvom degradirajućem i dehumanizirajućem pristupu i odnosu prema studentima.

U skladu sa tim, SPUS je sa svojim asocijacijama mjesecima unazada formirao listu primjedbi koje se moraju uzeti u ozbiljno razmatranje prilikom rasprave o Nacrtu.
Primjedbe na zakonski tekst će biti dostavljene resornom ministarstvu, te svim zastupnicima u Skupštini Kantona Sarajevo koji nose dužnost i odgovornost opiranja i izmjene ovog elitističkog Nacrta Zakona. Ovim putem pozivamo sve zastupnike na odgovornost prema građanima, prema studentima i njihovim porodicama, te da ne dopuste diskriminaciju studenata, oduzimanje njihovih prava, degradiranje i dehumaniziranje konstantnim dezavuisanjem od strane predlagača, te da ne dopuste izjednačavanje Univerziteta u Sarajevu sa privatnim univerzitetima.

Tekst Nacrta zakona će studente u jednom od najtežih vremena dovesti u položaj da neće moći ostvariti i/ili zadržati javno finansirano mjesto, te će studijski proces otežati u toj mjeri da će studenti odlučiti da svoje studiranje prekinu na Univerzitetu u Sarajevu, a nastave na privatnim fakultetima, gdje se kvalieta nastavnog procesa smanjuje u odnosu na Univerzitet.

U ovom postupku, studenti će braniti svoja prava svim mogućim sredstvima i neće nikome dopustiti da im se ta prava oduzmu.

Studentski parlament poziva zastupnike u Skupštini Kantona Sarajevo da u skladu sa studentskim ukazivanjem na jasno postojeće primjedbe i problematizirajuće članove Zakona, na sjednici glasaju za studente, a ne za Zakon koji studentima uskraćuje prava.

Smatramo da je transparentan rad i glas studenata povodom ovih pitanja najvažniji, te shodno tome, Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu će javno objaviti rezultate glasanja za sporni Zakon i samim tim pozivamo zastupnike na odgovornost prema studentima i njihovim porodicama koji su graditelji buduće akademske zajednice.